Regulamin

 Szanowni Państwo, informujemy, że:

 1. rezerwacji konsultacji, zabiegu lub szkolenia można dokonać osobiście w recepcji Revision Cosmetology, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: gabinet@revision.com.pl lub poprzez portal www.moment.pl/revision-cosmetology;
 2. podczas rejestracji personel poprosi Państwa o następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Informujemy, że procedura rejestracyjna odbywa się z poszanowaniem Państwa prywatności;
 3. odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową wykonania usługi;
 4. w niektórych uzasadnionych przypadkach gabinet Revision Cosmetologiy może zażądać dokonania przedpłaty w wysokości 20% ceny rezerwowanej wizyty zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej revision.com.pl. Kwota ta zostanie odliczona od kwoty końcowej za wykonaną usługę;
 5. opłata, o której mowa w punkcie 4. Regulaminu może być dokonana przelewem tradycyjnym na konto firmy Bleuet Sp. z o.o. lub osobiście w gabinecie. Szczegółowe informacje dotyczące płatności zostaną przesłane drogą mailową w sytuacji konieczności wniesienia opłaty;
 6. opłata, o której mowa w punkcie 4. Regulaminu musi być dokonana najpóźniej w dniu poprzedzającym odbycie wizyty, wyjątek stanowi uiszczenie opłaty rezerwacyjnej za szkolenie, które musi być dokonane na 7 dni przed jego odbyciem , a potwierdzenie dokonania przelewu powinno być przesłane na adres mailowy: gabinet@revision.com.pl;
 7. konsultację lub wizytę można odwołać lub przełożyć nie ponosząc żadnych konsekwencji, w tym finansowych, najpóźniej w ciągu 24 godzin przed dniem, w którym wizyta została zaplanowana. Nieodwołane wizyty w ramach wykupionych pakietów zostaną uznane za zrealizowane.
 8. w przypadku odwołania lub przełożenia wizyty w terminie późniejszym niż wymieniony w punkcie 7. Regulaminu, przedpłata, o której mowa w punkcie 4. nie zostanie zwrócona. Nie zostanie ona również zaliczona na poczet płatności za następną wizytę.
 9. na pierwszą wizytę należy zgłosić się do gabinetu 10 minut wcześniej. Na wizytę kolejną należy przybyć 5 minut przed jej rozpoczęciem.
 10. w przypadku spóźnienia klienta wizyta nie zostanie przedłużona. Czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg. W uzasadnionych przypadkach tj. zbyt dużego spóźnienia, kosmetolog ma prawo odmówić wykonania usługi.
 11. płatność za zabieg dokonywana jest po wykonanej usłudze w recepcji Revision Cosmetology;
 12. cena za usługi została określona dla poszczególnych części ciała w oparciu o powierzchnię ciała poddaną zabiegowi. Cena za zabieg może ulec zmianie w przypadku wykonania zabiegu na większej powierzchni ciała lub ponadstandardowego zużycia preparatu;
 13. vouchery podarunkowe oraz pakiety zabiegowe ważne są rok od daty zakupu;
 14. klient ma prawo wglądu do swojej dokumentacji kosmetologicznej.