Regulamin

 Szanowni Państwo, informujemy, że:

 1. rezerwacji konsultacji, zabiegu lub szkolenia można dokonać osobiście w recepcji Révision Cosmétologie, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: gabinet@revision.com.pl lub poprzez portal www.moment.pl/revision-cosmetologie;
 2. podczas rejestracji personel może Państwa poprosić o następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Informujemy, że procedura rejestracyjna odbywa się z poszanowaniem Państwa prywatności;
 3. odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową wykonania usługi;
 4. w niektórych uzasadnionych przypadkach gabinet Révision Cosmétologie może zażądać dokonania przedpłaty w wysokości 20% ceny rezerwowanej wizyty zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej revision.com.pl. Kwota ta zostanie odliczona od kwoty końcowej za wykonaną usługę;
 5. opłata, o której mowa w punkcie 4. Regulaminu może być dokonana przelewem tradycyjnym na konto firmy Bleuet Sp. z o.o. lub osobiście w gabinecie. Szczegółowe informacje dotyczące płatności zostaną przesłane drogą mailową w sytuacji konieczności wniesienia opłaty;
 6. opłata, o której mowa w punkcie 4. Regulaminu musi być dokonana najpóźniej w dniu poprzedzającym odbycie wizyty, wyjątek stanowi uiszczenie opłaty rezerwacyjnej za szkolenie, które musi być dokonane na 7 dni przed jego odbyciem , a potwierdzenie dokonania przelewu powinno być przesłane na adres mailowy: gabinet@revision.com.pl;
 7. konsultację lub wizytę można odwołać lub przełożyć najpóźniej w ciągu 24 godzin przed dniem, w którym wizyta została zaplanowana. Punkt ten nie ma ważności w przypadku choroby, wypadku losowego;
 8. w przypadku odwołania lub przełożenia wizyty w terminie późniejszym niż wymieniony w punkcie 7. Regulaminu, przedpłata, o której mowa w punkcie 4. nie zostanie zwrócona. Nie zostanie ona również zaliczona na poczet płatności za następną wizytę;
 9. na pierwszą wizytę należy zgłosić się do gabinetu 10 minut wcześniej. Na wizytę kolejną należy przybyć 5 minut przed jej rozpoczęciem. W przypadku spóźnienia klienta wizyta nie zostanie przedłużona. W uzasadnionych przypadkach tj. zbyt dużego spóźnienia, kosmetolog może odmówić wykonania usługi;
 10. płatność za zabieg dokonywana jest po wykonanej usłudze w recepcji Révision Cosmétologie;
 11. cena za usługi została określona dla poszczególnych części ciała w oparciu o powierzchnię ciała poddaną zabiegowi. Cena za zabieg może ulec zmianie w przypadku wykonania zabiegu na większej powierzchni ciała lub ponadstandardowego zużycia preparatu;
 12. klient ma prawo wglądu do swojej dokumentacji kosmetologicznej.