Regulamin

 Szanowni Państwo, informujemy, że:

 1. rezerwacji konsultacji, zabiegu lub szkolenia można dokonać osobiście w recepcji Revision Cosmetology, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: gabinet@revision.com.pl lub poprzez portal https://revision-cosmetology.booksy.com;
 2. podczas rejestracji personel poprosi Państwa o następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Informujemy, że procedura rejestracyjna odbywa się z poszanowaniem Państwa prywatności;
 3. odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową wykonania usługi;
 4. dokonując rezerwacji dwóch pierwszych wizyt (lub większej ilości w niektórych uzasadnionych przypadkach) gabinet Revision Cosmetology może zażądać dokonania przedpłaty w wysokości min. 25% ceny rezerwowanej wizyty zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej revision.com.pl. Kwota ta zostanie odliczona od kwoty końcowej za wykonaną usługę;
 5. opłata, o której mowa w punkcie 4. Regulaminu może być dokonana przelewem tradycyjnym na konto firmy Angel Clinic Sp. z o.o. osobiście w gabinecie lub poprzez portal rezerwacji online. Szczegółowe informacje dotyczące płatności zostaną przesłane drogą mailową w sytuacji konieczności wniesienia opłaty;
 6. opłata, o której mowa w punkcie 4. Regulaminu musi być dokonana najpóźniej w dniu poprzedzającym odbycie wizyty lub w ten sam dzień, w którym ma odbyć się wizyta, wyjątek stanowi uiszczenie opłaty rezerwacyjnej za szkolenie, które musi być dokonane na 7 dni przed jego odbyciem , a potwierdzenie dokonania przelewu powinno być przesłane na adres mailowy: gabinet@revision.com.pl;
 7. konsultację lub wizytę można odwołać lub przełożyć nie ponosząc żadnych konsekwencji, w tym finansowych, najpóźniej w ciągu 24 godzin przed dniem, w którym wizyta została zaplanowana. Nieodwołane lub odwołane w tym samym dniu wizyty w ramach wykupionych pakietów zostaną uznane za zrealizowane.
 8. w przypadku odwołania lub przełożenia wizyty w terminie późniejszym niż wymieniony w punkcie 7. Regulaminu, przedpłata, o której mowa w punkcie 4. nie zostanie zwrócona. Nie zostanie ona również zaliczona na poczet płatności za następną wizytę.
 9. na pierwszą wizytę należy zgłosić się do gabinetu 10 minut wcześniej. Na wizytę kolejną należy przybyć 5 minut przed jej rozpoczęciem.
 10. w przypadku spóźnienia klienta wizyta nie zostanie przedłużona. Czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg. W uzasadnionych przypadkach tj. zbyt dużego spóźnienia, kosmetolog ma prawo odmówić wykonania usługi.
 11. płatność za zabieg dokonywana jest po wykonanej usłudze w recepcji Revision Cosmetology;
 12. cena za usługi została określona dla poszczególnych części ciała w oparciu o powierzchnię ciała poddaną zabiegowi. Cena za zabieg może ulec zmianie w przypadku wykonania zabiegu na większej powierzchni ciała lub ponadstandardowego zużycia preparatu;
 13. pakiety zabiegowe depilacji laserowej ważne są rok od daty zakupu, vouchery podarunkowe oraz inne pakiety zabiegowe ważne są 6 miesięcy od daty zakupu;
 14. klient ma prawo wglądu do swojej dokumentacji kosmetologicznej.